ห่างหายไปกับชีวิตสาวออฟฟิศซะนาน วันนี้ขอกลับมาเขียนบล๊อค บอกเล่าเรื่องราวการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆคะ ขาดตกบกพร่องยังไงแนะนำด้วยนะคะ ^^ ขนาดตั้งใจจะเปลี่ยนรูปโปร์ไฟล์กับแก้ข้อความยังเก้ๆกังๆทำไม่ได้ เริ่มรีวิวไปเลยแล้วกัน .... เมื่อร่างกายเจอกับอุณหภูมิที่หนาวเหน็บ อาบน้ำร้อนตลอด จอยก็ประสบปัญหาแผ่นดินแยกคะ นั่นก็คือเท้าแตกนั่นเอง ตอนแรกก็โบกวาสลีนก่อนนอน ทำได้ 2 วัน ตื่นมาเดินไปเดินมาไม่ใสสลิปเปอร์ในบ้าน มันก็ทำให้พื้นเหนียว ก็เลยเปลี่ยนมาทาครีมบำรุงแล้วลูบไล้ไปที่ฝ่าเท้าด้วย เหมือนไม่ได้ทาเลยฮ่า แตกระแหงเหมือนเดิม พอดีเมื่อคืนหาของนิดหน่อย เลยไปเจอนี่มา Burt's Bees Coconut Foot Cream ขนาด 20 กรัม ราคาxxx จำไม่ได้คะซื้อมาจากอีเบย์เป็นทราเวลเซทอาบน้ำ แล้วก็ลิปมัน จัดมาสองชุด หายไปไหนชุดนึงมิรู้ 555 มารีวิวต่อดีกว่า ตัวนี้ชื่อมันบอกว่าครีมคะ แต่บีบออกมาจริงๆเหมือนเจล อารมณ์คล้ายๆเจลทาแก้ปวดเมื่อย กลิ่นมะพร้าวจ๋ามากคะ เมื่อคืนทาใส่เท้าแล้วก็ลูบๆมาที่ขาด้วย ตื่นมาจับดู อุ๋ยนุ่มอ่า แต่ตื่นมาเท้าก็ยังมันๆนะคะแต่ก็ไม่มันแบบวาสลีนคะ ทำไมตั้งนานไม่ใช้ก็ไม่รู้ ^^ ส่วนลิปมันรู้สึกเฉยๆนะคะ ยิ่งตัวไหนผสมมิ้นต์จะไม่ค่อยชอบเลยคะ เคยอ่านเจอมาว่ามันจะทำให้ปากดำ ก็มโนเพ้อพกไม่ทาเลย เมื่อคืนก็ปากแตกเหมือนกันเลยเอาเซรั่มออยทาก็หายนะ ปากก็นุ่ม เท้าก็นุ่ม ไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ออร์แกนิครึเปล่า จำได้ลางๆ ใครสนใจลองหาดูนะ ซื้อได้ที่พารากอน Boots ขี้เกียจหาก็จิ้มอีเบย์เลยคะ รอ 14 วัน ของก็ถึงบ้านแว้ว ;))

ก - ฮ คิดบวก

posted on 08 Aug 2009 15:14 by kullyhealth

 

 

ดัดแปลงมาจาก Tag Hooligan

 • ก - เ ก็ บ ค น อื่ น  ไ ว้ ใ น ใ จ
 • ข - เ ข้ า ใ จ ค น อื่ น
 • ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ ค น อื่น
 • ง - ง้ อ ค น อื่ น เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ร า ผิ ด
 • จ - จั บ มื อ ค น อื่ น เ มื่ อ เ ค้ า ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
 • ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ ค น อื่ น ญ า ติ ดี ค น อื่ น เ ส ม อ
 • ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง ค น อื่ น
 • ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง ค น อื่ น
 • ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
 • ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง ค น อื่ น เ ป ลี่ ย น ไ ป
 • ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ ค น อื่ น
 • น - นั บ ถื อ ค น อื่ น แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง ค น อื่ น
 • บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ ค น อื่ น
 • ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ ค น อื่ น ท้ อ
 • ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ ค น อื่ น เ ส ม อ
 • ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ ค น อื่ น
 • พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ ค น อื่ นฟ - ฟั ง ค น อื่ น เ ส ม อ
 • ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว ค น อื่ น
 • ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ ค น อื่ น
 • ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง ค น อื่ น
 • ร - รั ก ที่ ค น อื่ น เ ป็ น ค น อื่ น
 • ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ค น อื่ น
 • ว - ไ ว้ ใ จ ค น อื่ น
 • ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ค น อื่ น
 • ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว ค น อื่ น
 • ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ค น อื่ น
 • อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ ค น อื่ น ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
 • ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ ค น อื่ น ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
 • ***คนอื่นไม่ใช่ใครที่ไหน เพราะเค้าก็คือคนรอบตัวเรา ให้ความสำคัญเค้า จาก ก-ฮ แล้วคุณจะได้รับกลับมาเช่นกันเหมือนกะที่แม่ให้ความรักจากเรา แล้วเราก็รักแม่ตอบ รักคนรอบข้างให้มากๆ พ่อ แม่ พี่ น้อง แฟน เพื่อน

 

จากที่ขึ้น Hot post ไป ครั้งที่ 2

ดีใจมากๆเลย 

เลยหาของง่าย ๆ มาให้ลองทำ

ไม่ต้องเตรียมของมาก

นั่นก็คือข้าวหมูแดง แงงแงง

มีแค่หมู(สันใน) ครึ่งโล

น้ำครึ่งถ้วยตวง

ผงหมักหมูโลโบ้ ในหนึ่งซองใช้ได้สองครั้ง

 วิธีทำ หั่นหมู แล้วเทผงหมักลงไป

ผสมน้ำ หมักไว้ 2-3 ชม.

ใครรอไม่ไหวครึ่ง ชม. ก็ได้

 

 

ส่วนผสมของน้ำราดหมูแดง

ผงโลโบ้+น้ำ ตามสูตรด้านหลังซอง

เริ่มโดยการเทผงผสมกับน้ำ

คนให้เข้ากัน

แล้วไปตั้งไฟ

คนจนเดือด ยกออกจากเตา เป็นอันว่าเสร็จ

มาอบหมูที่หมักไว้

เปิดเตาอบ 400 องศาฟาเรนไฮส์ 20 นาทีจนสุก

ตักข้าวสวยร้อนๆ หั่นไข่ต้มใส่ หั่นหมูแดงบางๆใส่

แล้วราดด้วยน้ำหมูแดง

โรยผักชีนิดนึง

ทานกันเลย....

สามพันโบก ภาค 1

posted on 25 Jun 2009 12:45 by kullyhealth
เที่ยวในเมืองไทยกันนะในบ้านของเราเอง...
(ร้องตามพี่เบิร์ด)
 เนื่องจากได้มีโอกาสไปเที่ยวสามพันโบกตามโฆษณาของพี่เบิร์ด
จริงๆแล้วก็แกรนด์แคนยอนของเมืองไทยดีๆนี่เอง
สามพันโบกเกิดจากน้ำที่กัดเซาะหิน
ทำให้เกิดชั้นหิน และหินที่เป็นหลุมๆ
แนะนำให้ไปหน้าร้อน
เพราะว่าหน้าฝนน้ำหลาก
จะทำให้เรามองไม่เห็นหิน
ว่าไปซะเนิ่นนาน ดูรูปกันเลยดีก่า
นี่เป็นภาพด้านบน ทางลงหน้ากลัวนิดๆ
แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบเพื่อความสะดวกในการปีนป่าย
ตรงนี้เป็นที่ให้นั่เรือชมหิน ถ้าใครไม่อยากเดิน
ซึ่งคณะของเราที่ไปลงความเห็นกันว่าจะนั่งเรือ
แต่ขอเดินดูก่อนนิดนึง
ค่านั่งเรือ ลำละ 1000 บาท นั่งได้สิบคน
ใครมาน้อยอาจเสียเปรียบ เพราะเค้าไม่คิดตามจำนวนคน
ฝั่งซ้ายนั่นคือน้าของเราเอง ตอนแรกจะกระโดดข้ามโขดหิน
แต่ทุกคนไม่เห็นด้วย
เลยขอแชะแค่รูปเสียวเก็บไว้
จะล่องเรือแล้วน้า....
สวยไหมล่ะ
ฝั่งทางนี้เป็นริมโขงฝั่งลาว
แต่คนที่กำลังหาปลาเป็นคนไทยพูดลาว 555+
เห็นตัวเลขบนโขดหินรูปนี้ไหม
เค้าว่ากันว่าทหารฝรั่งเศสเป็นคนทำตัวเลขไว้
เพื่อวัดระดับน้ำ
ไอ้นี่ลิงที่อำเภอพนา จังหวัดอุบล
เด๋วภาคสองจะเอาลิงแอ๊บแบ๊วยิ่งกว่าจินตรามาให้ดู
เล่ามาซะนาน
แล้วสามพันโบกมันอยู่ไหนกันล่ะ
เออ.... อยู่
อำเภอ เขมราษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานีไง
มีน้ำตกถ้ำแสงจันทร์ที่โฆษณารีเจนซี่ด้วย
แต่เรายังไม่ได้ลองไป
ทริปหน้าคงไม่พลาด 
บ๊ายบาย จุ๊บๆ